Startside
Om mig
Interesser
Foretrukne
Fotogalleri
VIKAR          Hjælpeside for VIKARER i SVERIGE:

                    

 

Praktisk medicin Sverige

Internetmedicin.se

MEDIBOX

Allmänmedicin.se

Distriktsläkare - medicinskt och socialt nätverk  för läkare i primärvården

Vårdverktyget

Diabeteshandboken.se

             

Norsk elektronisk lægehåndbog

 

Sundhed.dk

 

Lægehåndbogen(dansk)

Vårdprogram i Sverige

 

Behandlingsoversigt(topografisk)

      

                      

                                Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen             

                                  Arkiv Föreläsningsmaterial

                                         Samhälls- och författningskunskap

                                         Sygemelding

                                         Folkhälsamyndigheten

                                         Blanketter

                                         Körkortsportalen

 

                                         Forsakringskassan.se                  

                    Blanketter & Dokument

                  

                                                  Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. 

                             

                    Sjukskrivning och sjukpenning

                    Från den åttonde dagen i en sjukperiod måste det finnas ett läkarintyg. Läkarintyget ska tydligt beskriva hur patientens sjukdom påverkar hans eller hennes förmåga att arbeta.

 

                                                 

Rätt till sjukpenning

Förutsättningarna för att ha rätt till sjukpenning är att man 

bullet är försäkrad i Sverige – försäkringstillhörighet (FTH)
bullet har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
bullet har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.


Det här innebär att din patient kan få avslag på sin ansökan om sjukpenning även om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom.

För att vara försäkrad för sjukpenning i Sverige måste man ha en inkomst från en arbetsgivare som har sin verksamhet i landet. Det innebär till exempel att den som bor i Danmark och arbetar i Sverige kan få sjukpenning när arbetsförmågan är nedsatt.

Sjukpenningen kan betalas ut med en fjärdedel, halv, tre fjärdedelar eller hel, beroende på hur mycket patienten kan arbeta.

Läkarintyg - ett av flera underlag

Från den åttonde dagen i en sjukperiod måste det finnas ett läkarintyg. Läkarintyget ska tydligt beskriva hur patientens sjukdom påverkar hans eller hennes förmåga att arbeta.

Ett läkarintyg ger inte automatiskt rätt till ersättning, utan är ett av flera underlag för Försäkringskassans bedömning av om sjukpenning kan betalas ut.

Informationen i läkarintyget - DFA-kedjan

Sjukskrivning och utfärdande av läkarintyg är en del av patientens vård och behandling. Därför är det viktigt att läkaren lämnar rätt och relevant information i läkarintyget.
 

Utgångspunkten för Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan är den så kallade DFA-kedjan:

bullet Diagnos (fält 2 i läkarintyget) - vilken sjukdom patienten har
bullet Funktionsnedsättning (fält 4 i läkarintyget) - vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen.
bullet Aktivitetsbegränsning (fält 5 i läkarintyget) - diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser.
 

Socialstyrelsens beslutsstöd

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd är indelat i två delar. 

bullet Den ena delen är av övergripande karaktär och kan sägas utgöra grunden för en god praxis vid all sjukskrivning.
bullet Den andra delen innehåller specifika rekommendationer gällande sjukskrivning vid skilda diagnoser.

www.socialstyrelsen.se

 

Tidsbegränsning av sjukpenning

 

 

Man kan som längst få sjukpenning på normalnivå i sammanlagt 364 dagar under en period på 450 dagar (cirka 15 månader). Dessa 450 dagar kallas ramtid. Ersättningen är under de 364 dagarna knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Fler dagar med sjukpenning på normalnivå

Den som har en allvarlig sjukdom kan efter 364 dagar ansöka om fler dagar med sjukpenning på normalnivå. 

Det finns ingen tidsgräns för hur länge fler dagar med sjukpenning på normalnivå kan betalas ut i dessa fall. Ersättningen är då något lägre än 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Sjukpenning på fortsättningsnivå

Efter 364 dagar kan man ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå i högst 550 dagar. Ersättningen är något lägre än 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå

I undantagsfall går det att få fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå. Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå kan betalas ut till den som:

bullet har en godkänd arbetsskada
bullet vårdas på sjukhus eller på grund av sjukdom får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus
bullet på grund av sjukdom har fått en så avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig att han eller hon inte kan tillgodogöra sig information eller
bullet riskerar en allvarlig försämring av sjukdomen om han eller hon återgår i arbete eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program
bulletdet i annat fall på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte betala sjukpenning 


Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur länge fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå kan betalas ut.
 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers

   

                 Forsäkringsmässigt beslutsstöd

 

                  Viss nu LINKS

 

 

                   Tvångsvård

                                         Psykiatrisk tvångsvård

                                         Vårdintyg

                                         Link selve vårdintyget

              

                                                   Vårdintyg. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

             

Handläggning av dödsfall

                  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

 

Dødsbevis bl.a.

                                            

Onaturlig död och polisanmälan

Om yttre påverkan (skada eller förgiftning) kan antas ha orsakat eller bidragit till dödsfallet, ska läkaren kontakta polis, eftersom det då föreligger skäl för rättsmedicinsk undersökning [2, 3]. Läkaren ska ta kontakt med polis även då det är svårt att avgöra om yttre påverkan orsakat eller bidragit till döden, bl a om en person anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, när en missbrukare anträffas död samt vid framskriden förruttnelse [3]. 

Till gruppen »tidigare frisk person anträffas död« räknas bl a plötslig spädbarnsdöd, där en utförlig och skyndsam utredning bör utföras i samverkan mellan sjukvård, polis (kriminaltekniker) och rättsläkare [5]. 

Polis ska kontaktas också då en avliden inte kan identifieras och då fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården misstänks ha orsakat eller bidragit till döden [3, 4]. Att den avlidne vårdats på sjukhus efter skada eller förgiftning förändrar inte denna anmälningsplikt. Läkaren ska alltid rådfråga polisen om tveksamhet om polisanmälan föreligger [3].


                                            

FaR – Fysisk aktivitet på recept

Vråens vårdcentral

 

Distriktläkaremottagningen Vråen

Mottagningar Vråens vårdcentral

Sjukresor i Jönköpings län

                           Mariannelund  vårdcentral

                           Vetlanda vårdcentral

           

           

Kontakta sjukhus och specialistsjukvård 

                  

                       Sjukhus

                                                    Höglandssjukhuset Eksjö

                                                    Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

                                                    Värnamo Sjukhus

 

                      

                   

VÅRDGUIDEN

 

Så fungerar akutvården

 

1177 Vårdguiden på telefon

Sjukresor i Jönköpings län

Regional cancercentrum

Sydöstra sjukvårdsregionen

 

 

LANDSTINGET

Riktlinjer för Landstinget i Jönköpings län

Landstinget PLUS

                   

 

                                          Rekommenderade läkemedelsbehandlingar

                                   Rådgivande läkemedelslistan 2014

                                   FASS

             Läkemedelsbogen

                                   Antibiotika smart                                    

                                    Läkemedelsförmånssystemet - kort information(lægemiddeltilskud)

                                  

                                   Läkemedelsverket

 

                                   Videreuddannelse på you-tube(Skåne)

 

                  Registrering av diagnoser i primärvården

                                            Primärvårdskoder

                                            Kodning

                       

                                            http://icd.internetmedicin.se/

 

                                            

CD 10

A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
C00-D48 Tumörer
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen
O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
U00-U99 Koder för särskilda ändamål
Z00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården

 

 

                                           

 

 

                                           

 

 

 

                                           Trafikmedicin

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

                   Nationella kunskapsstöd 

 

               

                        FAKTA-med inform    

 

                     

                  Laboratoriemedicins provtagningshandbok

 

 

                        Lab(Akademiske sjukhuset)

                                            När man ska se på lab-data då är det en helt ny IT-vokabulär som tvingats på oss: labsvar=”svar provbunden”, Beställa lab=”beställning provbunden”.

                                           

                   

 

                 Medicinsk diagnostik 

 

 

 

                       

                            Medicinska riktlinjer

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

 

 

 

                Fördelning av patienter som söker akut sjukvård

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Så fungerar akutvården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Riktlinjer för primärvårdens jourverksamhet

 

 

 

 

 

 

                         

                  

 

  

                                                                                                                

       

 

 

 

 

                                                               

                          

                                                                 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lægekursus cosmic

 

                   Skandinavisk hälsevård(link til journalsystemer)

 

 

Cosmic introduktion

   

                                  Cosmic

                     

KURS COSMIC öppen vård läkare

 

 

 

 

bullet

   

bullet

 

bullet

 

bullet

 

bullet

 

bullet

 

bullet

    Kontaktuppgifter till röntgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Röntgenundersökningens roll i primärvården

 

 

 

 

 

 

 

                

               

             

            Smittskydd Vårdhygien

 

 

 

 

 

                  

                  

                  Riktlinjer

                       

 

 

                        Vaccination

                        Rejsevaccination

                        Vaccinationsguiden(svensk)

                        Vaccination rejser(dansk)

                        Folkhälsomyndigheten

                        Externe länker om vaccination

                        Barnvaccinationer

                   Smittsamma sjukdomar

 

                    

Anmeldelse smittesygdomme (Sminet)       

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                           

Akutvård

Riktlinjer vid handläggning av patienter som söker akut sjukvård:
Riktlinjer för primärvårdens jourverksamhet

Ambulanssjukvård

Riktlinjer för ambulanssjukvården i Jönköpings sjukvårdsområde:
Ambulanssjukvården Jönköping (nytt fönster)

Andlig vård

Riktlinjer för andlig vård i Landstinget i Jönköpings län

Arbetsterapi

Arbetsterapiprogram och riktlinjer:
Arbetsterapi

Asylsökande och flyktingar

Riktlinjer för vård av asylsökande och flyktingar

Avgifter

Patientavgifter i vården

Barn

Vårdprogram, riktlinjer, handläggningsråd och vårdrutiner:

bullet Amningsstrategi för Landstinget i Jönköpings län (nytt fönster)
bullet Barn och infektioner
bullet Övervikt och fetma
bullet Barn och omsorgssvikt

Budget

Landstingets budget med flerårsplan (nytt fönster)

Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet:
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Habilitering

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

Information

Policy och riktlinjer för information, e-post och webbpublicering i Landstingets intranät:
Policy riktlinjer för information, e-post och webbpublicering, Landstingets intranät (Begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Insatser till psykiskt funktionshindrade

Ansvarsområden och samordningen mellan landstinget, socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen  beskrivs i ett gemensamt måldokument.
Mål för gemensamma insatser till psykiskt funktionshindrade boende i Habo, Jönköping och Mullsjö kommuner

Lagar, föreskrifter och förordningar

Lagar inom hälso- och sjukvårdsområdet finns i Landstingets intranät:
Lagar och författningar inom hälso- och sjukvård, Landstingets intranät (Begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Logopedi

Riktlinjer för logopedi

Läkemedel

Riktlinjer för läkemedelshantering

Riktlinjer för ApoDos i Jönköpings län

Mat och näring

Riktlinjer för mat och näring 2014-2018, Landstinget i Jönköpings län

Miljö

Landstingets program för hållbar utveckling - utifrån ett miljöperspektiv

Pandemi

Landstingets planering inför en eventuell pandemi:
Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Patienträttigheter

Om regler och rättigheter för patienten och vårdgivares skyldigheter:
Så fungerar vården, regler och rättigheter (nytt fönster)

Rehabilitering

Om rehabiliteringsgarantin i Jönköpings län:
Rehabiliteringsgaranti

Försäkringsmedicin och rehabiliteringsgaranti inom Landstinget i Jönköpings län:
Försäkringsmedicin inom Jönköpings län

Remisser

Regler för remisser och betalningsförbindelser inom Landstinget i Jönköpings län samt regler för specialistvårdsremisser:
Remisser

Samordnade vårdinsatser

Avtal och överenskommelser mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län:
Avtal och överenskommelser, samverkan kommun och landsting

Sjukgymnastik

Behandlingsriktlinjer, blanketter och aktuell information om sjukgymnastik:
Sjukgymnastik

Sjukresor

Regler för sjuk- och behandlingsresor finns i Landstingets intranät:
Sjukresor (Begränsad behörighet, nytt fönster)

Tandvård

Avtal, riktlinjer, handböcker med mera:
Tandvård - info för vårdgivare

Handböcker, manualer och vårdprogram för specialisttandvård:
Handböcker, vårdprogram och patientinformation, Odontologiska institutionen

Vårdgaranti

Riktlinjer för tillgänglighet finns i Landstingets intranät:
Tillgänglighet, väntetider i vården och vårdgaranti, Landstingets intranät (Begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Vårdhygien

Vårdhygieniska riktlinjer för Landstinget i Jönköpings län:
Vårdhygieniska riktlinjer

Vårdplanering

Regelverk för vårdplanering och samverkansrutiner mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län:
Regelverk för vårdplanering

Vårdprevention

Verktyg och samlad information om riskbedömning och hur Landstinget i Jönköpings län förebygger fall, trycksår och undernäring:
Vårdprevention

Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionala vårdriktlinjer är ett kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sydöstra sjukvårdsregionen. Dokumenten utgör ett regionalt beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet och innehåller även länkar till omvårdnad och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor:
Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Äldre

Riktlinjer för äldrevård på det småländska höglandet på Webbplatsen Esther:
Esther

 

 

 

                         Transmedica

 

 

            SFAM

 

           

            Almen medicin(SFAM)

 

 

            Svenske distriktslægeforening

 

                               

                    Läkartidningens ABC

   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 SVERIGES Läkarförbund

 

                 SOCIALSTYRELSEN

 

 

Regler och vägledning

bullet Föreskrifter & allmänna råd (SOSFS) om hälso- och sjukvård
bullet Handböcker
bullet Meddelandeblad
bullet Nationella riktlinjer
bullet Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
bullet Ovanliga diagnoser
bullet Privat vård
bullet Klassificering och koder
bullet Terminologi

 

 

 

LINKS:

 

Länkar

Allmanmedicin.se - Medicinska länkar
Arbetsmiljöverket
Bravå - Bra vård för äldre
Dagens Medicin
Dagens samhälle
Distriktsläkare - medicinskt och socialt nätverk  för läkare i primärvården
Fast Search - Suveränt snabb heltäckande sökmotor
Försäkringskassan
Google - Bra sökmotor
Lipus                                     
JURIS
Kursdoktorn
Läkaresällskapet
Läkemedelsverket
Läkemedelsförsäkringsföreningen
Läkartidningen
Norbottensuppropet
Notisum - Lagbok och författningar
SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering
SCB
SFAM - Svenska förening för allmänmedicin
SKL - Sveriges kommuner och landsting
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Sverigedirekt - Officiella myndigheter i landet
Sveriges läkarförbund
UEMO - Allmänläkarnas fackliga samarbetsorgan i Europa

 

Sjukvården i Sverige

 

I Sverige finns det 21 landsting och regioner. De ansvarar för stora geografiska områden som ofta kräver stora resurser.

Regionsjukvård
Det finns nio regionsjukhus i Sverige. Där behandlas alla sällsynta och komplicerade sjukdomar och skador. Regionsjukhusen kallas också universitetssjukhus eftersom de har ett nära samarbete med de medicinska högskolorna kring utbildning och forskning. Landsting och regioner som inte har ett eget regionsjukhus har avtal med ett annat landsting eller region som kan ta emot patienter till den högspecialiserade vården. Den mest avancerade och dyraste tekniska utrustningen finns bara på några få sjukhus. Uppsala Akademiska Sjukhus tar till exempel emot patienter med mycket allvarliga brännskador från hela landet och Universitetssjukhuset i Lund har barnhjärtkirurgi som riksspecialitet. Genom att läkarna och sjuksköterskorna på de här sjukhusen kontinuerligt opererar eller behandlar ett tillräckligt antal patienter med ovanliga eller komplicerade skador och sjukdomar garanterar man att de behåller sin kompetens och skicklighet.

Sveriges sjukvårdsregioner
1. Norra sjukvårdsregionen
2. Uppsala- Örebroregionen
3. Stockholms- Gotlandsregionen 
4. Västra sjukvårdsregionen
5. Sydöstra sjukvårdsregionen
6. Södra sjukvårdsregionen

(Karolinska Universitetssjukhuset (Solna och Huddinge).

Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Universitetssjukhuset i Linköping

Universitetssjukhuset, Örebro

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skånes universitetssjukhus (Lund och Malmö)

Akademiska sjukhuset i Uppsala

 

80 procent av sjukvårdens verksamhet är akut eller halvakut. Ofta är belastningen på sjukhusens akutmottagningar stor.

Länssjukvård
I Sverige finns över tjugo länssjukhus och ett fyrtiotal länsdelssjukhus. Länssjukhusen har kompetens och medicinsk utrustning som täcker i princip alla sjukdomsområden. Länsdelssjukhus är mindre och har inte alltid alla typer av specialist mottagningar.

Primärvården
Det finns över tusen vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar och andra husläkar- och familjeläkarmottagningar runt om i landet. Tillsammans utgör de primärvården som är basen för den svenska hälso- och sjukvården.

På vårdcentralerna samarbetar olika yrkeskategorier för att ge god vård, till exempel läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Läkarna på vårdcentralen är utbildade i allmän medicin och sjuksköterskorna har ofta en specialistutbildning.

Primärvården kan erbjuda den vård som de allra flesta patienter har behov av. Vårdcentralerna tar hand om medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens tekniska och medicinska resurser. Även personer med kroniska sjukdomar till exempel diabetiker, går på regelbundna kontroller på vårdcentralen.

Vid allvarligare åkommor är det ofta läkaren på vårdcentralen som ställer den första diagnosen. Om patienten inte kan få den behandling eller diagnos som krävs på vårdcentralen, skriver husläkaren en remiss till en lämplig specialistmottagning.

Hälso- och sjukvårdspersonal
Det arbetar omkring 250 000 människor i landstingen och regionerna. Bland personalen finns idag fler läkare och sjuksköterskor än någonsin tidigare. Drygt fyra av fem som arbetar inom vården är kvinnor.

 

Cambio COSMIC Award 2013 - Landstinget i Jönköpings Län

 

CambioHealthcare2012

Genvejstaster i cosmic

 

GUIDER(KALMAR,incl cosmic)  (klik cosmic,siden kurser)

 

Infektionsverktyg