Kenneth Hamiltons side om Filosofi/Krop/Psykologi/DØD

 

[Startside]
[Filosofi]
[Kroppen]
[Lidelse og sorg]
[Litteratur]
[Myte,psykologi og død]
[Faglige nyheder]
[Forsoning og fred]
[Samfundsudvikling]
[Stressrelateret sygdom]
[Lokale aktiviteter]
[Faglige links til læger]
[Tro og viden]
[Kunst]
[Psykiatri og psykologi]
[Flygtninge]
[Altet]

 

Her på siden er LINKS til information om og for flygtninge og også oplysninger om de symptomer en del flygtninge har på de traumatiske oplevelser nogle af dem har været udsat for.

FlygtningeVenner - et integrationsprojekt
6430 Nordborg

 

Enhver flytning har brug for en dansk kontakt for hurtigt at lære sproget og det danske samfund at kende. I Nordborg Kommune er der etableret en kontaktfamilieordning: FlygtningeVenner, som er et tilbud til flygtninge,der har fået opholdstilladelse efter 1.1.99 FlygtningeVenner kan tilbyde formidling af kontakt mellem en dansk familie og en flygtningefamilie. Kontaktpersoner: Erik Og Margrethe Matthiesen, 74 45 01 46 og Lene Hønholt Jensen, Nordborg Rådhus, 74 15 17 72

„Når man udelukkende omgiver sig med mennesker som en selv, så eliminerer man nødvendigheden af at agere moralsk. At opføre sig moralsk er det samme som at være nødt til at vælge, og der er tale om svære valg og ofre. Man skal vie sig selv til andres interesser. Hvis mennesker er ens, så kan de rutinemæssigt hilse på hinanden og så gå videre med dagens opgaver - der er ingen forhandling - ingen gnidninger. Individet drømmer om at komme væk fra de prøvelser og besværligheder, der er forbundet med moral. Et moralsk liv er ikke recepten på et behageligt liv, men tværtimod et meget vanskeligt liv. Normale mennesker ønsker at undgå det så meget som muligt."

Hen ad vejen mister vi evnen til at forhandle om forskellighederne i verden. At møde den anden i dennes ubetingethed bliver stadigt vanskeligere. Vores første indskydelse bliver at assimilere den anden til vores egen identitet. Hvis ikke den anden vil assimileres, afviser vi vedkommende.(Zygmunt Bauman)

Hjemmeside om forsoning

 

 

 

 

 

Dansk Flygtningehjælp

Fakta om flygtninge, indvandrere og deres efterkommere i Danmark

ISLAM.DK

Danmarks Riges Grundlov

Menneskerettigheder

Velkommen til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations hjemmeside 

Denmark.dk

 

NYDANSKER

Post Traumatic Stress Disorder

Post Traumatic Stress Disorder   
I avisen, radio eller tv hører vi næsten dagligt om kriser og katastrofer. Kriser og katastrofer udsætter mennesket for ekstreme belastninger. Disse belastninger kan påvirke menneskets psyke. Belastninger af denne art kaldes i fagsproget for PTSD.

Hvad er PTSD?
PTSD er en psykisk tilstand, som kan opstå hvis man oplever livstruende situationer. Det kan være krig, naturkatastrofer, terrorist aktioner, alvorlige uheld eller voldtægt. Børn kan også få PTSD hvis de bliver misbrug seksuelt i gennem længere tid.

Mennesker, der har PTSD, genoplever den traumatiske hændelse igen og igen for deres indre blik. Det kaldes flashbacks. De oplever en form for følelsesløshed. De opfatter det, som om de befinder sig i en drøm. Ofte har de problemer med at koncentrere sig og sove. Det gør det svært for mennesker med PTSD at få en normal hverdag til at fungere. Medicinske undersøgelser viser, at der kan optræde ændringer i hjernen som følge af traumatiske begivenheder, specielt ved langvarig, traumatiske begivenheder.

Hvor mange mennesker rammes af PTSD?
Ifølge undersøgelser fra USA vil 7,8 procent af alle mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv udvikle PTSD. Kvinder har dobbelt så stor risiko for at udvikle PTSD end mænd. Dette tal er dog langt fra et udtryk for alle de mennesker som bliver udsat for traumatiske begivenheder. Tallet er langt større.

Årsager til at mennesker udvikler PTSD
De mest almindeligt årsager til at nogle mennesker udvikler PTSD er følgende:
bulletAt bevidne et andet menneske blive alvorligt skadet eller dræbt.
bulletAt være involveret i brand, oversvømmelse eller naturkatastrofe.
bulletAt være involveret i en livsfarlig ulykke.
bulletAt have oplevet kamp i forbindelse med krig eller krigslignende situationer.
bulletAt have været udsat for tortur.
Mænd og kvinder har forskellige oplevelser af hvad der har ført til, at de har udviklet PTSD. Mænd fortæller hyppigt om følgende traumatiske begivenheder: Voldtægt, kampoplevelser i krig, omsorgssvigt i barndommen og vold i barndommen. Kvinder fortæller derimod hyppigt om følgende traumatiske begivenheder: Voldtægt, kampoplevelser, fysisk vold, at blive truet med et våben eller blive udsat for vold i barndommen.

Ikke alle mennesker udvikler PTSD efter traumatiske begivenheder. Traumatiske begivenheder påvirker folk forskelligt i forskellige kulturer.

Symptomer på PTSD
Man kan overordnet inddele symptomerne på PTSD i tre kategorier.

Genoplevelse af den traumatiske begivenhed:
bulletTilbagevendende mareridt.
bulletGennemtrængende dagdrømme og flashbacks.
bulletEn tendens til at fortrænge følelser eller oplevelser så man ikke er dem bevidst.
bulletForværring af symptomer ved situationer som minder om den oprindelige traumatiske begivenhed.
bulletHukommelsesproblemer.
Undgåelse og følelsesløshed:
bulletAnstrengelser for at undgå tanker, følelser, aktiviteter eller situationer som kan minde om traumet.
bulletFølelse af isolation eller fremmedgjorthed.
bulletManglende evne til at nære varme følelser for andre mennesker.
Overfølsomhed:
bulletOverdreven tendens til at få chok eller blive forskrækket.
bulletSøvnløshed og andre søvnforstyrrelser.
bulletIrritabilitet eller udbrud af vrede.
bulletFysiologiske reaktioner på mindelser om begivenheden.
bulletKoncentrationsbesvær.
Ofte vil der opstår andre psykiatriske lidelser sammen med PTSD. De andre psykiske lidelser kan være panikangst, andre former for angst, depression og misbrug af stoffer og alkohol.

Langvarigt PTSD – hvilke kriser udløser det?
Det er svært at sige, hvorfor nogle mennesker udvikler PTSD. Man kan dog pege på nogle grunde til nogle mennesker udvikler langvarigt PTSD. Det drejer sig om folk som har livshistorie der indeholder følgende træk:
bulletat man tidligere har været udsat for traumatiske begivenheder.
bulletkronisk fysisk eller psykisk sygdom.
bulletkronisk fattigdom, hjemløshed, arbejdsløshed eller stressende livsbegivenheder.

 

RCT-Jylland

Rapport fra arbejdsgruppen om rehabilitering af traumatiserede flygtninge.

FINFO bannerreklame


Asylansøgere, flygtninge, indvandrere og deres efterkommere

Udenlandske statsborgere
Pr. 1 januar 2001 var der 258.629 udenlandske statsborgere i Danmark. Heraf kommer de 79.668 fra Norden, EU-lande og Nordamerika, 79.537 fra flygtningelande og 99.424 fra indvandrerlande.

Indvandrere og efterkommere
En opgørelse over indvandrere og efterkommere i Danmark viser at antallet pr 1. januar 2001 var 395.947. 103.261 kommer fra Norden, EU-lande og Nordamerika, 121.195 fra flygtningelande og 171.491 fra indvandrerlande.

 

Indvandrere og efterkommere i Danmark pr. 1. januar 2001

 

 

 [Startside] [Filosofi] [Kroppen] [Lidelse og sorg] [Litteratur] [Myte,psykologi og død] [Faglige nyheder] [Forsoning og fred] [Samfundsudvikling] [Stressrelateret sygdom] [Lokale aktiviteter] [Faglige links til læger] [Tro og viden] [Kunst] [Psykiatri og psykologi] [Flygtninge] [Altet]