Kenneth Hamiltons side om Filosofi/Krop/Psykologi/DØD

 

[Startside]
[Filosofi]
[Kroppen]
[Lidelse og sorg]
[Litteratur]
[Myte,psykologi og død]
[Faglige nyheder]
[Forsoning og fred]
[Samfundsudvikling]
[Stressrelateret sygdom]
[Lokale aktiviteter]
[Faglige links til læger]
[Tro og viden]
[Kunst]
[Psykiatri og psykologi]
[Flygtninge]
[Altet]

Kroppen

1.Kroppens fortællinger.Tove Hvid.Modtryk.1996
2.Kroppens fortællinger i billeder.Tove Hvid.Modtryk.1992.
3.Muskelspændinger og kropsbillede.Undersøgelse og behandling.Berit Heir Bunkan.Munkgaard.1989.
4.Børns motoriske udvikling.Britta Holle.Munksgaard.1981.
5.Bioenergetiske kropsøvelser.Alexander Lowen,Leslie Lowen.Borgen.1994

6.Den tænkende krop.Bobby Zachariae.Munksgaard Bogklubber.2000

7.Kødets lyst-tankens list.Kroppens og seksualitetens idehistorie.Peter Thielst.Gyldendals Bogklubber 2001.

Experimentarium(kroppen)

 

Prakt.læge Hans Lynge Jensens litt.liste(fra Filosofiseminar sept.2000):
1.Kroppen i samfundet.Teorier om krop og kultur.Bryan Turner.Hans Reitzel Forlag.1992.
2.Kroppens Fænomenologi.Maurice Merleau-Ponty.Det lille Forlag.1994.
3.Kroppens Tid.Susanne Lundin og Åkesson.Natur og Kultur.1996.
4.Grus nr.52.Krop og kultur.(især god artikel af Helle Timm om"at have en krop og at være en krop",s.24-36.
5.Krop og kultur.T.Schmidt.Carit Andersens Forlag.1975.
6.Rødt og hvidt,om skam og skamløshed.Kjellqvist.Gyldendal.1996.
7.Den psykiske krop.Knizek.Gyldendal.1993.
8.Et ben at stå på.Oliver Sacks.Spektrum.1990.
9.Kroppens tyrani.Buhl,C.Hans Reitzel.1992.
10.Kroppens natur.Mellergård.Museum TusculanumsForlag.1998.
11.Sanseligheder.Fra skriftserien Kulturstudeier.Århus Universitet.1993.
12.Sultekunstnerne.Skårderud.Tiderne skifter.1992.
13.Komplekse kroppe.Johannesen,H.Akademisk Forlag.1994.
14.Kroppens filosofi-en introduktion til Maurice Merleau-Ponty.Torben H.Rasmussen.Semi-Forlaget.1996.
15.Den europæiske krop,billeder af et menneskesyn i forandring.Peter Thielst.Dansklærerforeningen.1992.
16.Tidskriftet Antropologi 29,Kroppe.1994.
17.Philosophia,Tidsskrift for filosofi,årg.22.3-4.Den levende krop.
18.Att leva med risk.L.Sachs.Gedins Förlag 1998.
19.Kroppens kulturhistorie.S.Qvortrup.Anis.1999.
20.HUG 65,Kroppen,Årg.14,1995.
21.Kroppens tunna skal.K.Johannisson.Pan.1997.
22.Kunskap i Handling.B.Molander Daidalos.1996.
23.Krop og sjæl.P.Thielst.Hans Reitzel.1982.
24.Kunst og krop.J.Stræde.Poul Kristensens Forlag.1997.
25.Kotakt nr.3 1999,Temanummer:Kampen om kroppen.
26.Demokrati og kropslighed.Gerlev idrætshøjskole.
27.Kultur,krop og demokrati.B.M.Vestergård.Danmarks Lærerhøjskole.
28.Den bioetiske vending.P.Kemp.Spektrum.1997.
29.Sygdom som ubalance.L.Sachs.Fremad.1999.
30.Manden der forvekslede sin kone med en hat.O.Sacks.Borgen.1987.
31.Kroppstanker,kropp,kjøn,idehistorie.Skårderud(red.).Universitets forlaget Oslo.1998.
32.Den åpne kroppen.J.Solheim.Pax forlag.Norge.1998.
33.Verden,ord,tanke.O.F.Kirkeby.Handelshøjskolens Forlag.1994.
34.Begivenhed og kropstanke.O.Kirkeby.Modtryk.1994.
35.Viljen til viden.I.M.Foucault.Samlerens.
36.Vitenskap og kommunikasjon.Nerheim.Universitetsforlaget.Oslo.1995.
37.Jagten på nydelsen.T.Lionel.Bogklubben Samtid.1995.
38.Kroppens teater.McDougall.Hans Reitzel.1990.
39.Decartes error,emotion,reasons and the human brain.A.Damasio.Putmann Book New York.1994.
40.Philosophy in the flesh.Lakoff og Johnson,Perseus Book Group.1999.
Tak for din liste med inspiration,Hans.
 
[Startside] [Filosofi] [Kroppen] [Lidelse og sorg] [Litteratur] [Myte,psykologi og død] [Faglige nyheder] [Forsoning og fred] [Samfundsudvikling] [Stressrelateret sygdom] [Lokale aktiviteter] [Faglige links til læger] [Tro og viden] [Kunst] [Psykiatri og psykologi] [Flygtninge] [Altet]