Kenneth Hamiltons side om Filosofi/Krop/Psykologi/DØD

 

[Startside]
[Filosofi]
[Kroppen]
[Lidelse og sorg]
[Litteratur]
[Myte,psykologi og død]
[Faglige nyheder]
[Forsoning og fred]
[Samfundsudvikling]
[Stressrelateret sygdom]
[Lokale aktiviteter]
[Faglige links til læger]
[Tro og viden]
[Kunst]
[Psykiatri og psykologi]
[Flygtninge]
[Altet]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADEMANNS LEKSIKON ONLINE

Dagbladet Informations Arkiv

 

MORALEN SIDDER I KROPPEN.Artikel i Weekendavisen 15.-21.sept 2000 af Tine Eiby om Lise Ehlers bog: De gådefulde frontallapper.(Psykiatrisk Bibliotek.Munksgaard.
Frontallapperne har afgørende betydning for selve personligheden.I den underste del af pandelapperne-kaldet orbitofrontale del,koordineres det man kalder kropsfornemmelsen.Tesen om orbitofrontale skader udviklet af den amerikanske neurolog Antonio Damasio.
Fornuft og følelse tilsynladende tæt forbundet.Uden kontakt til følelserne,til de umiddelbare kropssignaler,kan man ikke træffe rationelle beslutninger." Vor moralske forståelse er langt mere organisk eller kropslig,end vi tidligere har forestillet os.Al moral begynder med indlæring i opvæksten og indlejres i kroppen,og hvis man ikke er i stand til at aktivere disse følelsesmæssige kropslige egenskaber,så kan det være umuligt at efterleve sine moralbegreber,skriver Ehlers(neuropsykolog,
National library of medicine(USA)
Naturvidenskab og almen dannelse
C.Emmeche
Dannelse
Girafsprog
Ikke voldelig kommunikation(amerikansk side)

 

 

Kjeld Holm.SORGENS sprog-træk af den principielle sjælesorg.Forlaget Aros.1986.
Citater fra ovennævnte:
...at forståelsen af hvad man selv er,og hvad der i et dermed er det bærende i ens tilværelse,at det ødelægges eller kan opretholdes.

-den sjælesørgeriske samtale er at give et andet menneske et sprog,og i et dermed give det en forståelse der,hvor det har mistet forståelsen af sit eget liv.

....krisen eller den mistede forståelse hænger sammen med det at miste et medmenneske,som var ens selvforståelse,hvis tilstedeværelse var identisk med ens selvforståelse.....
Lidelse er godt,men kun så længe lidelsen fungerer som en motor,som leder frem til en berigelse af personen.

 

 

Lars Bo Bojesen har undervist mange forskellige steder, især på Århus Universitet og på Askov Højskole. Nu er han lektor ved læreruddannelsen i Ribe. Han har også skrevet flere bøger om brydningsfeltet mellem religion og psykologi, blandt andet »Den tredje tilstand« og »Venskab og ensomhed«, og specielt i denne sammenhæng »Fænomenet ånd«, der blandt andet beskriver, hvordan forskellige steder har forskellig ånd eller grundstemning, som vi alle kan opleve, hvis vi giver os tid til det. I forordet til bogen skriver han om begrebet, at det bedste middel mod åndelig forfladigelse, forjappethed og forvrængning, vi lever midt i, er at falde stilfærdigt ned til den indsigt, at ånd er til forud for alle vore tanker og ord, og at den har rettet sit øje mod os, før vi ved af det.

 

1.Den tredje tilstand.Lars Bo Bojesen.Gyldendal.1989.
2.Fænomenet ånd.Lars Bo Bojesen.Gyldendal 1993
3.Venskab og ensomhed.Lars Bo Bojesen.Gyldendal.1995.
Løgstrup
"Når sygdom bliver en privat sag" Birgit Petersson, lektor
i medicinsk kvinde- og kønsforskning, Københavns Universitet,
har skrevet bogen "Jagten på det sunde liv", der går i rette
med sundhedssystemets tendens til at individualisere sygdomme.
LIDELSEN HAR ET TEMPORÆRT ELEMENT(hvis smerten ikke kan kontrolleres,så klarer jeg den ikke)
Lidelse KAN OPSTÅ,NÅR MAN IKKE KLARER AT GIVE SLIP PÅ BEKYMRINGEN FOR FREMTIDEN

Det postmoderne menneskes søgen efter individualitet er problematisk, idet den ikke kan få et ægte indhold. Individuel frihed kan kun opnås ved fælles hjælp, og friheden kan kun sikres af fællesskabet, fortæller sociologen Zygmunt Bauman i et interview med Politologiske Studier.


Frihedens pris

 
 

 

Nielsens Litteratur

Dansk bibliotekskoles links

Litteraturnet

E-books

Antikvariske bøger

Antikvariske bøger i Skandinavien 

Dagbladet Informations Arkiv

 

Dansk elektronisk forskningsbibliotek

 

 [Op] [Filosofi] [Kroppen] [Lidelse og sorg] [Litteratur] [Myte,psykologi og død] [Faglige nyheder] [Forsoning og fred] [Samfundsudvikling] [Stressrelateret sygdom] [Lokale aktiviteter] [Faglige links til læger] [Tro og viden] [Kunst] [Psykiatri og psykologi] [Flygtninge] [Altet]