Kenneth Hamiltons side om Filosofi/Krop/Psykologi/DØD

 

[Startside]
[Filosofi]
[Kroppen]
[Lidelse og sorg]
[Litteratur]
[Myte,psykologi og død]
[Faglige nyheder]
[Forsoning og fred]
[Samfundsudvikling]
[Stressrelateret sygdom]
[Lokale aktiviteter]
[Faglige links til læger]
[Tro og viden]
[Kunst]
[Psykiatri og psykologi]
[Flygtninge]
[Altet]

 

 

SØNDERJYLLANDS AMTS PSYKIATRIOPLYSNING

Gerontopsykiatri  

Tilbud til ældre med psykiske lidelser

Vejledning om DEPRESSIONSBEHANDLING

Depression i almen praksis

ÅBEN TELEFON RÅDGIVNING - SPISEFORSTYRRELSER

Har du brug for nogen at tale med?

 
På Rehabiliteringscenter for Torturofre - Jylland (RCT-Jylland) er oparbejdet 

over 15 års erfaring med behandling af skader efter tortur. Mange af de personer, 

der har været i behandling har været så hårdt medtagne, at udsigterne til at blive 

symptomerne helt kvit har været urealistiske. Til gengæld har langt de fleste

 kunnet opnå bedre funktion fysisk, psykisk og socialt

 

- Hvad sker der med en, når man oplever en alvorlig ulykke eller en voldsom begivenhed? 

Hvornår har man brug for krisehjælp, og hvad går den ud på? 

- Psykolog Anders Korsgaard Christensen, forklarer hvad kriseterapi går ud på. (Før musen over teksten!)

 

Link til egen hjemmeside om krop/psyke/filosofi
 
Psykiatrifonden
PSYKNET
Spørg psykologen!!
Psykiatrisk videnscenter
Om psykofarmaka(medicin)
Landsforeningen SIND
 
Livslinien
THE PSYCH.COM
 
Børnepsykologisk rådgivning
 
DEPRESSION(Psykiatrifondens information)

DEPNET(om depression)

Sundhedsministeriet om Psykiatri
 
Videnscenter om AUTISME
MENTALHELP
Links fra Karolinska(Sverige)
 
JUNG
LPD-INFO(MED bl.a. PSYKIATRILOVEN)

 

Museet Psykiatrisk Hospital i Aarhus

Overtaci
 
 

Private organisationer, foreninger, bevægelser mm.

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark
http://www.lpd-info.dk/


 

Landsforeningen Bedre psykiatri
http://www.bedrepsykiatri.dk

 


 


 

Landsforeningen Centrum for mennesker med spiseforstyrrelser
http://www.spiseforstyrrelser.dk


 

Forening for spiseforstyrrede og deres pårørende

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
(LAP)
http://www.lap.dk


 

Patientforening for personer, der lider af tvangstanker og tvangshandlinger.


Information, rådgivning mm.

SamfundSind
Landsdækkende informationsinitiativ om sindslidende i samfundet.
 

Livslinien
Livslinien er en telefonlinie for selvmordstruede, pårørende og efterladte.
Åbningstid: alle ugens dage, kl.: 16.00 til 23.00. Tlf.: 70 201 201

http://www.livslinien.dk/


Videnscentre, fonde, projekter mv.

Videnscenter for Socialpsykiatri
http://www.socialpsykiatri.dk/

CASA - DK
http://www.casa-analyse.dk

 

Forskningscenter for alternativ samfundsanalyse, herunder analyser og evalueringer af socialpolitiske foranstaltninger. Man kan se rapporter i fuld tekst, samt projektlister.

Projekt Udenfor
http://www.udenfor.dk

Institut for socialt og socialpsykiatrisk arbejde blandt udstødte og hjemløse. Man kan følge projekter og kommende konferencer.Unik på området socialpsykiatri og hjemløse.

PsykiatriFonden
http://www.psykiatrifonden.dk

Har blandt andet til formål at informere befokningen om psykiske lidelser. Indeholder meget grundig information om psykiske lidelser. Man kan læse alle temaartikler fra bladet Psykiatri Information samt læse referater fra Psykiatri Fondens Forlag.

Psykiatrisk Videnscenter/PsykInfo
http://www.aaa.dk/psyk-viden/

Består af fire underafdelinger, Psyk-Info (psykiatrisk informationscenter for patienter og pårørende), Psyk-Info´s
forlag, Patientbiblioteket samt Forskningsbiblioteket. Indeholder information om bibliotekerne samt oplysninger om bøger og tidsskrifter fra forlaget med mulighed for on-line bestilling.

Socialt Udviklingscenter
http://www.sus-net.dk

Socialt Udviklingscenter er en forening, der løser opgaver i forhold til socialt sårbare grupper. På deres hjemmeside vil man kunne finde en udbygget kalender med beskrivelse af de enkelte arrangementer, beskrivelser af igangværende og afsluttede projekter samt en række psykiatri links.


Det offentlige

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
http://www.sum.dk/organ/7.htm


 

Tilsynet i henhold til Grundlovens § 71.
http://www.folketinget.dk/


Love mm.

Grundloven
http://hjem.get2net.dk/rasmussens/grundloven.html

Retsinformation
http://www.retsinfo.dk/


Litteratur

Netdoktor's Tema-Overblik om angst, depression og psykiske lidelser.
Overblik over alle artikler om angst, depression og psykiske problemer i Netdoktor.dk på kryds og tværs af de traditionelle sektioner.
 

Outsideren Tidsskrift.
http://www.outsideren.dk/home2.html

Socialpsykiatri - DK
http://www.socialpsykiatri.dk

Udgives af Videnscenter for Socialpsykiatri. På deres hjemmeside er der muligheder for at læse temaartikler i fuld tekst.

Psykiatrisk Forskningsbibliotek DK
http://www.aaa.dk/psyk-viden/

Man kan se nyhedsbrev og nye titler. Man kan også se hvilke muligheder og hvilken service i form af database og CD-Rom søgninger biblioteket tilbyder.


Udenlandske links

Psychiatry On-line - ENG
http://www.priory.com/psych.htm

Mulighed for at læse artikler, deltage i on-line diskussions forum samt læse rapporter og nyheder. Derudover lang
række af links og mulighed for at se steder der har med psykiatri at gøre over det meste af verden.


 

Psykiatrisk bibliotek under Kings College University of London. Giver muligheder for at finde forskellige informationer, lister af links, søge online samt adgang til forskellige guides.

 

 

Margaret S. Mahler

Heinz Kohut

 

James F. Masterson

John E. Gedo

The Jean Piaget Society

Psykiatrien er et smertensbarn

 

[Startside] [Filosofi] [Kroppen] [Lidelse og sorg] [Litteratur] [Myte,psykologi og død] [Faglige nyheder] [Forsoning og fred] [Samfundsudvikling] [Stressrelateret sygdom] [Lokale aktiviteter] [Faglige links til læger] [Tro og viden] [Kunst] [Psykiatri og psykologi] [Flygtninge] [Altet]