Kenneth Hamiltons side om Filosofi/Krop/Psykologi/DØD

 

[Startside]
[Filosofi]
[Kroppen]
[Lidelse og sorg]
[Litteratur]
[Myte,psykologi og død]
[Faglige nyheder]
[Forsoning og fred]
[Samfundsudvikling]
[Stressrelateret sygdom]
[Lokale aktiviteter]
[Faglige links til læger]
[Tro og viden]
[Kunst]
[Psykiatri og psykologi]
[Flygtninge]
[Altet]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMFUNDSUDVIKLING
Noget om tendenser i tiden,som IKKE umiddelbart virker gode,og som maner til eftertanke og dialog:
BØRN i 6.klasse skal nu ikke kun være børn,som lærer om livet.De skal målrette deres uddannelse,vejledt af lærere (og forældre??) efter en eller anden ministeriel vejledning.Er 60ér oprørerne blevet til 2000-dogmatikere i stedet i effektivitetens navn-i så fald efterspørges motiv-til denne i mine øjne tidlige indsnævring-focusering af vore unge mennesker.
Det er tidstypisk at skulle værdisætte-er det fordi man ikke ved-har tænkt over-hvilke værdier,man har,eller er det for i demokratiets navn at ville bevidstgøre og ensrettte???Respekt for forskellighed??Behov for SAMME VÆRDIGRUNDLAG SOM MIG??
Evaluering er også et slagord,men dette indebærer at man har sat sig et bestemt mål-og retrospektivt ser om man har nået det.Det handler ikke om udvikling men om styring-målretning.Hvem bestemmer de "rigtige mål"-hvem har viden nok til det,specialisterne??med deres evnt.indsnævrede tunnelsyn-generalister,humanister,politikere eller sund fornuft,hvor den måtte komme fra? Hvem siger nej??
TVavisen refererer at en ældre herboende udlænding med børn i landet efter at have pådraget sig en hjerneskade og øvrige skader ved en bilulykke -bliver sendt hjem-trods mulighed for at tilkende ophold på humanistisk grundlag-HVOR ER HUMANISMEN,hvordan kan vi tro på lovgivere,når et skøn leder til sådant???
Der mangler som i uendeligt mange udsagn i denne tid overensstemmelse mellem udsagn og handling.Fri os for alle de fede ord,mere jordbunden,hjertelig handling efterspørges.Fede ord og fedt flæsk???
FREJA

 

Den arketypiske kamp i universet er altid: evolution versus egocentrerethed.Den evolutionære drift mod at frembringe større dybde er synonym med fremdriften for at overvinde egocentrrethed,for a finde mere omfattende og dybere helheder,for at udfolde større og større enheder.(Wilber)

Ken Wilber - basic concepts

Evolution eller Skabelse

         

         

Narcisistisk-expansiv synsmåde Altruistisk-humanistisk synsmåde

 

"Vores gruppe(nation,etc.)er overlejen,                "Alle mennesker er ligeværdige"

udvalgt og elitær "                        

"Udefrakommende er potentielle fjender"             "Udefrakommende er potentielle venner"

"Vores retigheder er vigtigere end andres"            "Ingen gruppes rettigheder er bedst"

" Deres live kan ofres"                                                 "Alt liv er helligt"

"Hvis jeg hjælper nogen i min gruppe                     "Hvis jeg hjælper fremmede bliver jeg

bliver jeg en bedre person"                                          en bedre person"

[Startside] [Filosofi] [Kroppen] [Lidelse og sorg] [Litteratur] [Myte,psykologi og død] [Faglige nyheder] [Forsoning og fred] [Samfundsudvikling] [Stressrelateret sygdom] [Lokale aktiviteter] [Faglige links til læger] [Tro og viden] [Kunst] [Psykiatri og psykologi] [Flygtninge] [Altet]